Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ)

1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 Ενισχύονται οικονομικά επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών για την υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. […]

Read more

Επενδυτικό Πρόγραμμα DIDGI-LODGE

Mε την υπ’ αριθμ. 41253/ΥΣ 3856 (ΦΕΚ B 1804/31.08.2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών προκηρύχθηκε η Δράση digi-lodge (δείτε εδώ). Επισημαίνεται ότι, προκειμένου οι δαπάνες να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της Δράσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης (31/8/2009).

Read more